Har du frågor eller vill beställa våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.
Observera att formulären endast besvaras kontorstid 7-16
För akut JOUR hjälp ring 0435-660000  

Våra Tjänster

.


Avloppsspolning

Avloppsspolning är en modern metod för att rensa rör.
Ett högt vattentryck i kombination med högt vattenflöde gör att rören spolas rena och allt som spolas loss följer med vattnet ut. Stuprör och dagvattenledningar spolas också.
Spola rören i förebyggande syfte för att slippa ovälkomna stopp med dyra kostnader som följd! Hetvatten tillämpas vid behov tex vid köksavlopp.

Rörinspektion

Rörinspektion av rör är oerhört bra att tillämpa om det är återkommande problem med stopp eller om man helt enkelt vill kolla skicket på sina ledningar.

Många som säljer sina hus filmar sina ledningar för att kunna visa upp att de har ett fungerande avlopp och det i sig höjer husets värde.

Underhållsspolning

Idag arbetar vi väldigt mycket med att underhålla rören för att slippa framtida problem. En bra intervall att spola igenom sina rör är vart 5:e år. Detta gör att rören håller längre samt att man minskar risken för att få ett akut stopp med översvämmning som följd.

Beläggnings/rotskärning

Beläggningsskärning och rotskärning används när rötter har växt in i ledningen. Man kör då in en kätting som fräser ledningen.

Tak/fasadtvätt

Idag växer det väldigt mycket mossa och lav på våra tak. Mossan binder fukt och det i sin tur gör att på vintern kan man få frostsprängningar.

Vi har arbetat fram en metod som är skonsam mot taken och ökar deras livslängd, kontakta oss för att veta mer.

Behandlingen av taket ger ett bra resultat och taket håller sig fint i flera år framöver.

JOUR DYGNET RUNT


Jour dygnet runt ser vi som en självklar service till er.


Vi arbetar både julaftnar och midsommardagar.


Kontakta oss på:
0435-660000 

Högtrycksspolning

Vi tvättar cisterner, gångplattor, sopkärl m.m. Man kan göra mycket med en högtryckstvätt.

Klottersanering

När någon har klottrat på en vägg eller något annat så är det viktigt att få bort det så fort som möjligt. Vi använder bara marknadens absolut bästa medel och tänker på miljön när vi använder dem.

Spolservice i Ljungbyhed AB

Det personliga företaget med dig som kund i fokus