Frågor och svar

1. Vad kan man göra för att förbygga stopp? 

Det är bra att underhållsspola sina avloppsledningar med jämna mellanrum för att förbygga att det blir stopp, ca 3-5 år mellan underhållsspolningarna brukar vara en bra intervall. Det är också viktigt att inte spola ner fett i avloppen.