Frågor och svar


1. Vad kan man göra för att förbygga stopp i köket? 

Tänk på att spola ner så lite fett som möjligt i ditt köksavlopp. Fettet stelnar i rören och täpper så småningom till röret helt. Det är också viktigt att underhållsspola avloppen med ca 5 års intervall för att minimera risken för plötsliga stopp.


2. Hur kan man förebygga stopp i toaletten?

Spola aldrig ner bindor, tamponger, våtservetter eller dyl i toaletten, detta kan orsaka allvarliga stopp. 

Endast det som kommer ur kroppen och toalettpapper ska spolas ner i toalettstolen.


3. Vad är en villaspolning?

En villaspolning är en genomspolning av fastighetens avloppsnät. Man spolar kök och golvbrunnar samt ledningen från huset ut till det kommunala avloppet eller till egen brunn. En villaspolning gör man i förebyggande syfte för att minimera risken för akuta stopp.


4. Vad är rörinspektion?

När man gör en rörinspektion går man in med en kamera för att se hur det ser ut inne i avloppsrören. Det kan vara bra att göra om man t.ex har återkommande problem eller om man vill se hur skicket på ledningen är. 

Det man kan se när man gör en rörinspektion är skicket på ledningen, ev hål och sprickor, ledningsras, rötter och beläggningar.